STUDIUM PRZYPADKU – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
WKŁADKI W PRAKTYCE!Hallux valgus- paluch koślawy

Dość powszechna deformacja stopy na poziomie pierwszego promienia, dolegliwość objawiająca się wykoślawieniem dużego palucha oraz bólem w jego obrębie. Ma wpływ na pracę stopy. W trakcie wykonywania ruchu paluch nie zapewnia odpowiedniego podparcia dla ciała. W momencie pełnego obciążenia punkt podporu z głowy I kości śródstopia przesuwa się na głowę II i III kości śródstopia. Ból wpływa także na końcową fazę propulsji- Pacjent omija miejsce bolesne, bardziej obciążając zewnętrzną stronę stopy lub usztywniając przodostopie.Diagnoza Pacjenta po udarze

Analiza chodu pozwala uzyskać obiektywną ilościową i jakościową ocenę stanu Pacjenta i pomaga zaplanować skuteczną rehabilitację. Długość kroku, prześwit, kąt natarcia lub kąty odchylenia dostarczają wskaźników pomagających ocenić stan kończyny niedowładnej. Systematyczne analizy chodu umożliwią badanie postępów Pacjenta i skuteczność zastosowanej terapii oraz pomogą w opracowaniu dodatkowych dedykowanych ćwiczeń
w celu poprawy efektów.Pacjent w fazie pooperacyjnej – po operacji kolana

Celem analizy będzie wstępna ocena jakości chodu i monitorowanie postępów w rehabilitacji. Badanie pomoże obiektywnie ocenić stan wyjściowy Pacjenta i stworzyć plan leczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na symetrię, długości cyklu chodu, czas fazy kontakt i czas fazy lotu, ale także na odchylenie boczne zapewniając w ten sposób ważny wskaźnik kinematyki dwóch kończyn dolnych.ITBS- zespół pasma biodrowo-piszczelowego

Pasmo biodrowo-piszczelowe rozpościera się od miednicy do kości goleni. Jego główną funkcją jest hamowanie przywodzenia oraz usztywnianie i stabilizacja kolana w ustawieniu wyprostnym. ITBS objawia bólem z boku kolana od wewnętrznej strony, nawracającą pronacją przy obciążeniu często towarzyszu mu mrowienie, a także obrzęk stawu kolanowego. Brak stabilizacji, a przez to zaburzony wzorzec ruchu może prowadzić do kompensacji mięśniowej przez inne części ciała.Zapalenie gęsiej stopki

Gęsia stopka znajduje się poniżej kolana i stanowi przyczep dla trzech dużych mięśni uda (krawieckiego, półścięgnistego i smukłego) odpowiedzialnych za zginanie kolana, stabilizację stawu kolanowego, rotację goleni do wewnątrz. Jest to struktura, która często ulega urazom. Z biomechanicznego punktu widzenia nadmierne odwiedzenie stóp przy znacznej nadmiernej pronacji (koślawości) i płaskostopiu powoduje przeciążenia i stan zapalny w stawie kolanowym.Następstwa zwichnięcia stawu skokowego

Podczas badania Pacjenta po urazie tego typu należy skupić się na kinematyce stawu skokowego. Program PodoSmart® będzie w stanie ocenić parametry takie jak: prędkość chodu, kąt natarcia kroku lub kąty pronacji-supinacji stopy. Parametry te pozwalają na obiektywne ilościowe określenie ewentualnych deficytów. Systematyczne analizy chodu umożliwią badanie postępów Pacjenta i skuteczność zastosowanej terapii i poczynionych postępów.


All rights reserved 2020r. Zaprojektowano przez SparrowStudio