OBSZARY ZASTOSOWANIA

DigitSole Pro® analizuje dane z obu stóp, podczas każdego kroku, w zróżnicowanych warunkach- podczas badania w gabinecie, laboratorium, podczas swobodnego chodu lub biegu poza gabinetem. Dzięki elastyczności przeprowadzania pomiaru zapewnia szczegółowy obraz dynamicznych parametrów chodu.

W warunkach klinicznych analiza chodu jest ważnym czynnikiem wykorzystywanym przez podiatrów do oceny nieprawidłowości w ruchu. Aby zdiagnozować dysfunkcję chodu należy wykonać wizualną ocenę ruchu Pacjenta. Jednakże, gdy takiej oceny dokonuje się, kiedy Pacjent jest boso lub stopy są w spoczynku badanie nie jest odzwierciedleniem naturalnego wzorca chodu Pacjenta. Sam fakt badania w gabinecie może wpływ na zniekształcenie wyników.


Opieka zdrowotna

Dzięki PodoSmart® praktycy uzyskują dokładne i ilościowe wyniki oraz analizę biomechanicznych markerów Pacjentów w celu wykrycia zaburzeń prawidłowego wzorca chodu.


Sport

Dzięki zastosowanej technologii możemy poprawiać wyniki sportowców, zminimalizować ryzyko urazów i określić najlepsze praktyki rehabilitacyjne.


Badania

Analiza publikacji naukowych I testów klinicznych wskazuje na bezpośredni związek między zaburzeniami mobilności, a chorobami neurologicznymi takimi jak Parkinson.


POTRZEBUJESZ PORADY?

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami! Tel: +48 506 310 411

All rights reserved 2020r. Zaprojektowano przez SparrowStudio